SDZ File

? Cách mở file .SDZ? Những phần mềm mở file .SDZ và sửa file lỗi. Convert Zip SDZ file sang định dạng khác.

.SDZ File Extension

   
File name SDZ File
File Type 1Spring Content Package
Nhà phát triển Spring
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .SDZ là file gì?

SDZ là Game Files - 1Spring Content Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Spring.

Tập tin được sử dụng bởi trò chơi được phát triển với mùa xuân, một công cụ trò chơi chiến lược thời gian thực (RTS); lưu các tập tin trò chơi trong một định dạng ZIP nén, nhưng sử dụng phần mở rộng ".sdz"; sử dụng cho các bản đồ, đồ họa, máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) kịch bản (.LUA file), và nội dung trò chơi khác.

What is a SDZ file?

File used by games developed with Spring, a real-time strategy (RTS) game engine; saves game files in a compressed .ZIP format, but uses the ".sdz" extension; used for maps, graphics, computer artificial intelligence (AI) scripts (.LUA files), and other game content.

Cách mở .SDZ file

Để mở file .SDZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDZ do người dùng đóng góp.

  • 7-Zip
  • Apple Archive Utility
  • Apple Archive Utility
  • Spring
  • Corel WinZip 24

Chuyển đổi file .SDZ

File .SDZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *