OTWU File

? Cách mở file .OTWU? Những phần mềm mở file .OTWU và sửa file lỗi. Convert N/A OTWU file sang định dạng khác.

.OTWU File Extension

   
File name OTWU File
File Type Origin Unicode Workbook Template
Nhà phát triển OriginLab
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .OTWU là file gì?

OTWU là Settings Files - Origin Unicode Workbook Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OriginLab.

tập tin một OTWU là một mẫu bảng tính được tạo ra bởi xứ năm 2018 và sau đó, một phân tích dữ liệu và ứng dụng vẽ đồ thị được sử dụng bởi các nhà khoa học và kỹ sư trong các lĩnh vực khác nhau. Nó chứa các thiết lập bố trí cho một hoặc nhiều bảng tính, trong đó bao gồm số lượng các hàng và cột, ký hiệu gia tăng, và chủ đề. file OTWU được sử dụng để tạo workbook .OGWU.

What is a OTWU file?

An OTWU file is a workbook template created by Origin 2018 and later, a data analysis and graphing application used by scientists and engineers in various fields. It contains the layout settings for one or more worksheets, which include the number of rows and columns, added notations, and theme. OTWU files are used to create .OGWU workbooks.

Cách mở .OTWU file

Để mở file .OTWU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OTWU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OTWU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OTWU do người dùng đóng góp.

  • OriginLab Origin

Chuyển đổi file .OTWU

File .OTWU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *