OTX File

? Cách mở file .OTX? Những phần mềm mở file .OTX và sửa file lỗi. Convert Binary OTX file sang định dạng khác.

.OTX File Extension

   
File name OTX File
File Type theWord Encrypted Old Testament Text Module
Nhà phát triển theWord Bible Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .OTX là file gì?

OTX là Data Files - theWord Encrypted Old Testament Text Module, dưới định dạng Binary được phát triển bởi theWord Bible Software.

Tập tin được sử dụng bởi theWord, một chương trình đọc Kinh Thánh miễn phí; lưu một bản sao của Cựu Ước trong một định dạng mã hóa; khác với một tập tin .OT, trong đó sử dụng một định dạng văn bản đơn giản; có thể được sử dụng để bảo vệ nội dung có bản quyền khi phân phối các bản sao số của Cựu Ước.

What is a OTX file?

File used by theWord, a free Bible reading program; stores a copy of the Old Testament in an encrypted format; differs from an .OT file, which uses a plain text format; can be used for protecting copyrighted content when distributing digital copies of the Old Testament.

Cách mở .OTX file

Để mở file .OTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OTX do người dùng đóng góp.

  • theWord
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Outerra - Anteworld - Outerra Anteworld Demo
  • SUPERAntiSpyware
  • The VR Worx
  • The VR Worx

Chuyển đổi file .OTX

File .OTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *