S09 File

? Cách mở file .S09? Những phần mềm mở file .S09 và sửa file lỗi. Convert Binary S09 file sang định dạng khác.

.S09 File Extension

   
File name S09 File
File Type ZipSplitter Part 10 File
Nhà phát triển Lithops
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .S09 là file gì?

S09 là Compressed Files - ZipSplitter Part 10 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lithops.

tập tin một S09 là một phần mười của một tập tin đó là phân chia sử dụng ZipSplitter, một chương trình dùng để chia nhỏ các file lớn thành nhiều phần nhỏ hơn. Nó chứa một phân đoạn của một tập tin lớn hơn, chẳng hạn như một MP4 hoặc file .ZIP, đó là một phần của 10 hoặc khác nhiều phần. file S09 có thể được phục hồi, cùng với các bộ phận khác (.S00, .S01, .S02, vv) bằng cách nhấp đúp vào tập tin .EXE kèm với file được chia nhỏ (s).

What is a S09 file?

An S09 file is the tenth part of a file that was split using ZipSplitter, a program used to split large files into smaller parts. It contains a segment of a larger file, such as an .MP4 or .ZIP file, that is one part of 10 or more other parts. S09 files can be restored, along with the other parts (.S00, .S01, .S02, etc.) by double-clicking the .EXE file included with the split file(s).

Cách mở .S09 file

Để mở file .S09 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S09 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S09

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S09 do người dùng đóng góp.

  • Lithops Software ZipSplitter

Chuyển đổi file .S09

File .S09 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *