OVE File

? Cách mở file .OVE? Những phần mềm mở file .OVE và sửa file lỗi. Convert N/A OVE file sang định dạng khác.

.OVE File Extension

   
File name OVE File
File Type Overture Musical Score
Nhà phát triển GenieSoft
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (12 Bình chọn)

File .OVE là file gì?

OVE là Audio Files - Overture Musical Score, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GenieSoft.

Nhạc số điểm được tạo ra bởi Overture, một chương trình phần mềm ký hiệu âm nhạc chuyên nghiệp được phát triển bởi GenieSoft; được sử dụng bởi các nhà soạn nhạc, cải biên, các nhà giáo dục âm nhạc, và học sinh.

What is a OVE file?

Musical score created by Overture, a professional music notation software program developed by GenieSoft; used by composers, arrangers, music educators, and students.

Cách mở .OVE file

Để mở file .OVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OVE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Overture SE
  • Overture SE
  • PlusSuite Settings

Chuyển đổi file .OVE

File .OVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *