OWG File

? Cách mở file .OWG? Những phần mềm mở file .OWG và sửa file lỗi. Convert N/A OWG file sang định dạng khác.

.OWG File Extension

   
File name OWG File
File Type OutWit Gear Database
Nhà phát triển OutWit Technologies
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .OWG là file gì?

OWG là Misc Files - OutWit Gear Database, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OutWit Technologies.

Thesaurus sử dụng bởi đánh lừa, một ứng dụng để trích xuất và tổ chức dữ liệu từ các nguồn trực tuyến; tìm kiếm đơn giản hoá Web bằng cách tìm kiếm các từ đồng nghĩa của thuật ngữ tìm kiếm nhập vào bởi người sử dụng.

What is a OWG file?

Thesaurus used by Outwit, an application for extracting and organizing data from online sources; simplifies Web searches by searching for synonyms of search terms entered by the user.

Cách mở .OWG file

Để mở file .OWG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OWG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OWG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OWG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .OWG

File .OWG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *