OWL File

? Cách mở file .OWL? Những phần mềm mở file .OWL và sửa file lỗi. Convert N/A OWL file sang định dạng khác.

.OWL File Extension

   
File name OWL File
File Type OWL Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .OWL là file gì?

OWL là Developer Files - OWL Source Code File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

mã nguồn viết bằng OWL - những "xáo trộn Weird Ngôn ngữ;" dựa trên ngôn ngữ lập trình Forth và FALSE; chỉ hỗ trợ số nguyên số và 26 biến - từ A đến Z.

What is a OWL file?

Source code written in OWL - the "Obfuscated Weird Language;" based on the Forth and FALSE programming languages; only supports integer numbers and 26 variables - A through Z.

Cách mở .OWL file

Để mở file .OWL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OWL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OWL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OWL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • InstallAnywhere
  • InstallAnywhere
  • OWEN Logic
  • SemanticWorks

Chuyển đổi file .OWL

File .OWL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *