OWX File

? Cách mở file .OWX? Những phần mềm mở file .OWX và sửa file lỗi. Convert N/A OWX file sang định dạng khác.

.OWX File Extension

   
File name OWX File
File Type OutWit Hub Automator File
Nhà phát triển OutWit Technologies
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .OWX là file gì?

OWX là Data Files - OutWit Hub Automator File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OutWit Technologies.

Automator tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi lừa Hub, một ứng dụng có chiết xuất và tổ chức dữ liệu từ các nguồn trực tuyến; chứa thông tin, chẳng hạn như tài sản và ghi chú, mô tả một công cụ tự động trong XML hoặc định dạng mã hóa.

What is a OWX file?

Automator file created and used by Outwit Hub, an application that extracts and organizes data from online sources; contains information, such as properties and notes, that describes an automator in XML or encrypted format.

Cách mở .OWX file

Để mở file .OWX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OWX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OWX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OWX do người dùng đóng góp.

  • Mozilla Firefox with OutWit Hub add-on
  • Outwit Hub
  • Outwit Hub

Chuyển đổi file .OWX

File .OWX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *