OXPS File

? Cách mở file .OXPS? Những phần mềm mở file .OXPS và sửa file lỗi. Convert Binary OXPS file sang định dạng khác.

.OXPS File Extension

   
File name OXPS File
File Type OpenXPS File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (263 Bình chọn)

File .OXPS là file gì?

OXPS là Page Layout Files - OpenXPS File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một OXPS là một tài liệu được lưu trong Open XML Paper Specification (OpenXPS) định dạng. Nó lưu trữ thông tin mô tả cấu trúc và nội dung của tài liệu và bảo tồn nó như là một bố trí cố định tương tự như file .PDF. file OXPS thường được sử dụng để lưu các bài tiểu luận, thư từ, bưu thiếp, bản tin, và các tài liệu kinh doanh.

What is a OXPS file?

An OXPS file is a document saved in the Open XML Paper Specification (OpenXPS) format. It stores information that describes the structure and content of the document and preserves it as a fixed layout similar to .PDF files. OXPS files are often used for saving essays, letters, postcards, newsletters, and business documents.

Cách mở .OXPS file

Để mở file .OXPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OXPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OXPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OXPS do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • Microsoft XPS Viewer
  • Microsoft XPS Viewer
  • Pagemark XpsViewer
  • Microsoft Word 2019
  • NiXPS View
  • NiXPS View

Chuyển đổi file .OXPS

File .OXPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *