P10 File

? Cách mở file .P10? Những phần mềm mở file .P10 và sửa file lỗi. Convert N/A P10 file sang định dạng khác.

.P10 File Extension

   
File name P10 File
File Type Certificate Request File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.6 ★ (22 Bình chọn)

File .P10 là file gì?

P10 là Misc Files - Certificate Request File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin P10 được sử dụng bởi các chương trình đó bao gồm cơ chế xác thực mật mã hóa khóa công khai. Nó chứa một yêu cầu, trong đó yêu cầu các đơn vị tiếp nhận, thường là một cơ quan chứng nhận (CA), để ký một tập tin. P10 file được tạo ra bằng cách sử dụng tiêu chuẩn PKCS # 10 (Public-Key Cryptography Tiêu chuẩn # 10).

What is a P10 file?

A P10 file is used by programs that include public-key cryptography authentication mechanisms. It contains a request, which asks the receiving entity, usually a certificate authority (CA), to digitally sign a file. P10 files are created using the PKCS#10 (Public-Key Cryptography Standards #10) standard.

Cách mở .P10 file

Để mở file .P10 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P10 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P10

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P10 do người dùng đóng góp.

  • Apple Mail
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Outlook 2019
  • OpenSSL
  • Apple Keychain Access
  • T1 EFILE
  • T1 EFILE

Chuyển đổi file .P10

File .P10 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *