P21 File

? Cách mở file .P21? Những phần mềm mở file .P21 và sửa file lỗi. Convert N/A P21 file sang định dạng khác.

.P21 File Extension

   
File name P21 File
File Type Express STEP Data Model File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .P21 là file gì?

P21 là 3D Image Files - Express STEP Data Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng mô hình 3D được sử dụng để biểu diễn dữ liệu ba chiều sản phẩm và trao đổi; lưu trong một định dạng văn bản ACSII theo quy định của ISO 10.303-21; sử dụng chủ yếu cho các hệ thống tự động hóa công nghiệp và các mục đích hội nhập.

What is a P21 file?

3D model format used for three-dimensional product data representation and exchange; saved in an ACSII text format specified by ISO 10303-21; used primarily for industrial automation systems and integration purposes.

Cách mở .P21 file

Để mở file .P21 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P21 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P21

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P21 do người dùng đóng góp.

  • QuickPar
  • SmartPar
  • SmartPar
  • Media Player Classic
  • Jw_cad
  • Autodesk SXF Viewer
  • Autodesk SXF Viewer

Chuyển đổi file .P21

File .P21 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *