P2C File

? Cách mở file .P2C? Những phần mềm mở file .P2C và sửa file lỗi. Convert Text P2C file sang định dạng khác.

.P2C File Extension

   
File name P2C File
File Type Portal 2 Community Puzzle File
Nhà phát triển Valve Corporation
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .P2C là file gì?

P2C là Game Files - Portal 2 Community Puzzle File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Valve Corporation.

Một tập tin p2c chứa một cộng đồng, hoặc hợp tác xã, câu đố được sử dụng bởi Portal 2, một người thứ nhất giải quyết câu đố trò chơi. Nó lưu trữ các định nghĩa của câu đố trong một voxel X Y Z (X là đúng, Y là về phía trước, Z là lên) định dạng mà mỗi voxel đại diện cho một khu vực bảng điều khiển 1 x 1 x 1 trong các câu đố. file p2c cũng chứa siêu dữ liệu về các câu đố, trong đó bao gồm tiêu đề, mô tả, thời gian tạo, và phiên bản.

What is a P2C file?

A P2C file contains a community, or co-operative, puzzle used by Portal 2, a first-person puzzle solving game. It stores the definition of puzzle in a voxel X Y Z (X is right, Y is forward, Z is up) format where each voxel represents a 1 x 1 x 1 panel area in the puzzle. P2C files also contain metadata about the puzzle, which includes the title, description, creation time, and version.

Cách mở .P2C file

Để mở file .P2C click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P2C bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P2C

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P2C do người dùng đóng góp.

  • Valve Portal 2

Chuyển đổi file .P2C

File .P2C có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *