P2G File

? Cách mở file .P2G? Những phần mềm mở file .P2G và sửa file lỗi. Convert XML P2G file sang định dạng khác.

.P2G File Extension

   
File name P2G File
File Type Power2Go Project File
Nhà phát triển CyberLink
Phân loại Disk Image Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .P2G là file gì?

P2G là Disk Image Files - Power2Go Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi CyberLink.

dự án hình ảnh đĩa được tạo ra bởi Power2Go, một đĩa authoring và đốt ứng dụng; lưu trong một định dạng XML và lưu trữ CD, DVD, hoặc thiết lập dự án đĩa Blu-ray; sử dụng cho âm thanh authoring, video, dữ liệu, hoặc đĩa chế độ hỗn hợp.

What is a P2G file?

Disc image project created by Power2Go, a disc authoring and burning application; saved in an XML format and stores CD, DVD, or Blu-ray disc project settings; used for authoring audio, video, data, or mixed mode discs.

Cách mở .P2G file

Để mở file .P2G click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P2G bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P2G

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P2G do người dùng đóng góp.

  • CyberLink Power2Go 13
  • Cyberlink Power2Go
  • Cyberlink Power2Go

Chuyển đổi file .P2G

File .P2G có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *