P3E File

? Cách mở file .P3E? Những phần mềm mở file .P3E và sửa file lỗi. Convert N/A P3E file sang định dạng khác.

.P3E File Extension

   
File name P3E File
File Type Photoshop Repousse Settings File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .P3E là file gì?

P3E là Settings Files - Photoshop Repousse Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được tạo bởi Photoshop, một đồ họa chuyên nghiệp chương trình chỉnh sửa; tiết kiệm cài đặt trước hình dạng Repoussé, trong đó xác định một hình dạng và một con đường được tạo ra có thể thay đổi kích thước và xoay hình dạng; thường được sử dụng vì đã cho logo và nút một popping hiệu ứng 3D.

What is a P3E file?

Settings file created by Photoshop, a professional graphics editing program; saves repousse shape presets, which define a shape and a generated path that may resize and rotate the shape; often used for giving logos and buttons a 3D popping effect.

Cách mở .P3E file

Để mở file .P3E click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P3E bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P3E

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P3E do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .P3E

File .P3E có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *