PFO File

? Cách mở file .PFO? Những phần mềm mở file .PFO và sửa file lỗi. Convert N/A PFO file sang định dạng khác.

.PFO File Extension

   
File name PFO File
File Type Private Folder
Nhà phát triển Pismo Technic
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PFO là file gì?

PFO là Encoded Files - Private Folder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pismo Technic.

tập tin Một PFO là một thư mục riêng khóa tạo ra trong định dạng Thư mục riêng tư (PFO), một định dạng mở được phát triển bởi Pismo Technic. Nó lưu trữ một thư mục có chứa nhạy cảm và tin tập tin dữ liệu và các ứng dụng. file PFO được mã hóa và mật khẩu bảo vệ.

What is a PFO file?

A PFO file is a locked private folder created in the Private Folder (PFO) format, an open format developed by Pismo Technic. It stores a folder that contains sensitive and private data files and applications. PFO files are encrypted and password protected.

Cách mở .PFO file

Để mở file .PFO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PFO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PFO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PFO do người dùng đóng góp.

  • Pismo File Mount Audit Package

Chuyển đổi file .PFO

File .PFO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *