PFR File

? Cách mở file .PFR? Những phần mềm mở file .PFR và sửa file lỗi. Convert N/A PFR file sang định dạng khác.

.PFR File Extension

   
File name PFR File
File Type 1Portable Font Resource File
Nhà phát triển Bitstream
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PFR là file gì?

PFR là Font Files - 1Portable Font Resource File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bitstream.

Nhỏ gọn, định dạng nền tảng độc lập cho đại diện cho chất lượng cao, phông chữ phác thảo khả năng mở rộng; dựa trên TrueDoc PFR Đặc điểm kỹ thuật được phát triển bởi Bitstream, Inc; sử dụng để nhúng phông chữ rasterized vào các trang web và để hiển thị văn bản trên TV kỹ thuật số.

What is a PFR file?

Compact, platform-independent format for representing high-quality, scalable outline fonts; based on the TrueDoc PFR Specification developed by Bitstream, Inc; used for embedding rasterized fonts into Web pages and for displaying text on digital televisions.

Cách mở .PFR file

Để mở file .PFR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PFR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PFR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PFR do người dùng đóng góp.

  • Paint Shop Pro
  • MysticThumbs
  • MysticThumbs
  • XnView
  • McAfee Desktop Firewall
  • Pathfinder Results
  • Pathfinder Results

Chuyển đổi file .PFR

File .PFR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *