P3L File

? Cách mở file .P3L? Những phần mềm mở file .P3L và sửa file lỗi. Convert XML P3L file sang định dạng khác.

.P3L File Extension

   
File name P3L File
File Type Adobe Photoshop Light Preset File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại 3D Image Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .P3L là file gì?

P3L là 3D Image Files - Adobe Photoshop Light Preset File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

3D cài đặt ánh sáng tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Photoshop, một chương trình chỉnh sửa hình ảnh; lưu trữ các màu sắc, địa điểm, directionality, và độ lớn đèn trong một không gian ba chiều; có thể lưu trữ điểm, vị trí, vô hạn, và đèn dựa trên hình ảnh; được sử dụng bởi phần mềm biên tập ảnh 3D Photoshop để tiết kiệm và tài sản ánh sáng tải cài sẵn và thêm chúng vào một hoặc nhiều 3D cảnh.

What is a P3L file?

3D light settings file used by Adobe Photoshop, an image-editing program; stores the color, locations, directionality, and magnitudes lights in a three-dimensional space; can store point, spot, infinite, and image-based lights; used by Photoshop's 3D image-editing component to save and load preset lighting properties and add them to one or more 3D scenes.

Cách mở .P3L file

Để mở file .P3L click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P3L bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P3L

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P3L do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop 2020
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .P3L

File .P3L có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *