P3R File

? Cách mở file .P3R? Những phần mềm mở file .P3R và sửa file lỗi. Convert Binary P3R file sang định dạng khác.

.P3R File Extension

   
File name P3R File
File Type Adobe Photoshop Render Settings Preset File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .P3R là file gì?

P3R là 3D Image Files - Adobe Photoshop Render Settings Preset File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Photoshop, một ứng dụng dùng để chỉnh sửa raster và đồ họa 3D; cửa hàng thiết lập dùng để biểu hiện một hình ảnh 3D, trong đó có phong cách cho khuôn mặt, cạnh, các đỉnh, âm lượng và âm thanh stereo; có thể là một tập tin có trong Photoshop hoặc một tập tin tùy chỉnh lưu bởi người sử dụng.

What is a P3R file?

Settings file used by Adobe Photoshop, an application used to edit raster and 3D graphics; stores settings used to render a 3D image, including styles for the face, edges, vertexes, volume, and stereo; may be a file included with Photoshop or a custom file saved by the user.

Cách mở .P3R file

Để mở file .P3R click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P3R bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P3R

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P3R do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop 2020
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .P3R

File .P3R có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *