P3T File

? Cách mở file .P3T? Những phần mềm mở file .P3T và sửa file lỗi. Convert N/A P3T file sang định dạng khác.

.P3T File Extension

   
File name P3T File
File Type PlayStation 3 Theme File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (33 Bình chọn)

File .P3T là file gì?

P3T là Game Files - PlayStation 3 Theme File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony.

tập tin chủ đề cho một hệ thống trò chơi 3 đoạn video Sony PlayStation; bao gồm hình ảnh nền, các nút, bố trí, file âm thanh, và các thiết lập khác sử dụng để tùy chỉnh giao diện của PS3; có thể được tải về và cài đặt sử dụng ứng dụng trình duyệt PS3 console của.

What is a P3T file?

Theme file for a Sony PlayStation 3 video game system; includes background images, buttons, layouts, sound files, and other settings used to customize the interface of the PS3; can be downloaded and installed using the PS3 console's browser application.

Cách mở .P3T file

Để mở file .P3T click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P3T bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P3T

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P3T do người dùng đóng góp.

  • P3T Unpacker
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • PS3 Theme Builder

Chuyển đổi file .P3T

File .P3T có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *