PAC File

? Cách mở file .PAC? Những phần mềm mở file .PAC và sửa file lỗi. Convert Text PAC file sang định dạng khác.

.PAC File Extension

   
File name PAC File
File Type 1Proxy Auto-Config File
Nhà phát triển Netscape
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (62 Bình chọn)

File .PAC là file gì?

PAC là Web Files - 1Proxy Auto-Config File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Netscape.

tập tin Một PAC là một tập tin cấu hình được sử dụng bởi các trình duyệt web để chọn một máy chủ proxy thích hợp. Nó chứa một hoặc nhiều chức năng Javascript với một trong số họ tên FindProxyForURL, trong đó xác định quy tắc cho việc lựa chọn một máy chủ proxy dựa trên URL nhất định. file PAC được sử dụng cho việc kiểm soát và cân bằng tải lưu lượng Internet, đặc biệt là trong môi trường doanh nghiệp.

What is a PAC file?

A PAC file is a configuration file used by web browsers to select an appropriate proxy server. It contains one or more JavaScript functions with one of them named FindProxyForURL, which defines rules for choosing a proxy server based on a given URL. PAC files are used for controlling and load-balancing Internet traffic, especially in corporate environments.

Cách mở .PAC file

Để mở file .PAC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAC do người dùng đóng góp.

  • Apple Safari
  • Microsoft Internet Explorer
  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Dragon UnPACKer
  • Techsoft PixEdit
  • Techsoft PixEdit

Chuyển đổi file .PAC

File .PAC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *