PACK.GZ File

? Cách mở file .PACK.GZ? Những phần mềm mở file .PACK.GZ và sửa file lỗi. Convert Binary PACK.GZ file sang định dạng khác.

.PACK.GZ File Extension

   
File name PACK.GZ File
File Type Pack200 Compressed Archive
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PACK.GZ là file gì?

PACK.GZ là Compressed Files - Pack200 Compressed Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

Tập tin đóng gói đầu tiên sử dụng Pak200 (để tạo ra một tập tin .PACK), và sau đó được nén sử dụng nén gzip (vào một tập tin .GZ); sử dụng để làm giảm kích thước tập tin của một tập tin .JAR để tải về trên Internet.

What is a PACK.GZ file?

File packed first using Pak200 (to create a .PACK file), and then compressed using gzip compression (into a .GZ file); used to reduce the file size of a .JAR file for download over the Internet.

Cách mở .PACK.GZ file

Để mở file .PACK.GZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PACK.GZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PACK.GZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PACK.GZ do người dùng đóng góp.

  • gzip
  • Oracle Java Web Start
  • Oracle Java Web Start
  • Corel WinZip 24
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16

Chuyển đổi file .PACK.GZ

File .PACK.GZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *