PAD File

? Cách mở file .PAD? Những phần mềm mở file .PAD và sửa file lỗi. Convert N/A PAD file sang định dạng khác.

.PAD File Extension

   
File name PAD File
File Type ACT! Database Pointer File
Nhà phát triển The Sage Group
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (8 Bình chọn)

File .PAD là file gì?

PAD là Misc Files - ACT! Database Pointer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Sage Group.

tập tin shortcut được sử dụng bởi ACT! quản lý quan hệ khách hàng phần mềm (CRM); chứa một con trỏ đến ACT thực tế! file cơ sở dữ liệu, được lưu trữ trong các tập tin .ADF và .ALF; thường được sử dụng như một shortcut trên desktop để mở cơ sở dữ liệu.

What is a PAD file?

Shortcut file used by the ACT! customer relationship management (CRM) software; contains a pointer to the actual ACT! database files, which are stored in .ADF and .ALF files; often used as a desktop shortcut for opening the database.

Cách mở .PAD file

Để mở file .PAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAD do người dùng đóng góp.

  • Swiftpage Act!
  • ACT! by Sage
  • ACT! by Sage
  • ACT
  • Protean
  • Hanes T-ShirtMaker All Versions
  • Hanes T-ShirtMaker All Versions

Chuyển đổi file .PAD

File .PAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *