PAP File

? Cách mở file .PAP? Những phần mềm mở file .PAP và sửa file lỗi. Convert N/A PAP file sang định dạng khác.

.PAP File Extension

   
File name PAP File
File Type 1PanoramaStudio Project File
Nhà phát triển tshsoft
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PAP là file gì?

PAP là Raster Image Files - 1PanoramaStudio Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi tshsoft.

Dự án tạo ra với PanoramaStudio, một chương trình để tạo góc rộng và 360 hình ảnh toàn cảnh độ; cửa hàng bức tranh toàn cảnh và hình ảnh liên quan trong khi nó được đặt lại với nhau.

What is a PAP file?

Project created with PanoramaStudio, a program for creating wide-angle and 360 degree panoramic images; stores the panorama and associated images while it being put together.

Cách mở .PAP file

Để mở file .PAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAP do người dùng đóng góp.

  • tshsoft PanoramaStudio
  • Artweaver
  • Artweaver
  • MAGIX PanoramaStudio
  • Artweaver Plus
  • PanoramaStudio
  • PanoramaStudio

Chuyển đổi file .PAP

File .PAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *