PAQ File

? Cách mở file .PAQ? Những phần mềm mở file .PAQ và sửa file lỗi. Convert N/A PAQ file sang định dạng khác.

.PAQ File Extension

   
File name PAQ File
File Type Hewlett-Packard Software Restore File
Nhà phát triển Hewlett-Packard
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PAQ là file gì?

PAQ là Backup Files - Hewlett-Packard Software Restore File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hewlett-Packard.

Chứa dữ liệu sử dụng cho việc khôi phục các file hệ thống hoặc dữ liệu khác cài đặt sẵn trên một hệ thống máy tính Hewlett-Packard (HP); lưu trong một định dạng lưu trữ nén và mã hóa; thường được tìm thấy trên trình cài đặt phần mềm hệ thống hoặc phục hồi ổ đĩa HP.

What is a PAQ file?

Contains data used for restoring system files or other data pre-installed on a Hewlett-Packard (HP) computer system; saved in a compressed and encrypted archive format; typically found on HP system software installer or recovery disks.

Cách mở .PAQ file

Để mở file .PAQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAQ do người dùng đóng góp.

  • Corel WinZip 24
  • Dpqwin Application
  • Dpqwin Application
  • MasterClips Browser
  • Adobe Acrobat
  • MasterClips MediaPaq Browser
  • MasterClips MediaPaq Browser

Chuyển đổi file .PAQ

File .PAQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *