PAQ6 File

? Cách mở file .PAQ6? Những phần mềm mở file .PAQ6 và sửa file lỗi. Convert N/A PAQ6 file sang định dạng khác.

.PAQ6 File Extension

   
File name PAQ6 File
File Type PAQ6 Data Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PAQ6 là file gì?

PAQ6 là Compressed Files - PAQ6 Data Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin tài liệu nén với phiên bản thứ sáu của PAQ, một mã nguồn mở nén dữ liệu Archiver.

What is a PAQ6 file?

File archive compressed with the sixth version of PAQ, an open-source data compression archiver.

Cách mở .PAQ6 file

Để mở file .PAQ6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAQ6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAQ6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAQ6 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PAQ6

File .PAQ6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *