PAQ7 File

? Cách mở file .PAQ7? Những phần mềm mở file .PAQ7 và sửa file lỗi. Convert N/A PAQ7 file sang định dạng khác.

.PAQ7 File Extension

   
File name PAQ7 File
File Type PAQ7 Data Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (4 Bình chọn)

File .PAQ7 là file gì?

PAQ7 là Compressed Files - PAQ7 Data Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

lưu trữ tập tin nén với phiên bản thứ bảy của PAQ, một mã nguồn mở nén dữ liệu Archiver; về nhanh hơn PAQ6 ba lần.

What is a PAQ7 file?

File archive compressed with the seventh version of PAQ, an open-source data compression archiver; about three times faster than PAQ6.

Cách mở .PAQ7 file

Để mở file .PAQ7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAQ7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAQ7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAQ7 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .PAQ7

File .PAQ7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *