PAQ8P File

? Cách mở file .PAQ8P? Những phần mềm mở file .PAQ8P và sửa file lỗi. Convert N/A PAQ8P file sang định dạng khác.

.PAQ8P File Extension

   
File name PAQ8P File
File Type PAQ8P Data Archive
Nhà phát triển Andreas Morphis
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PAQ8P là file gì?

PAQ8P là Compressed Files - PAQ8P Data Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Andreas Morphis.

lưu trữ tập tin được tạo ra bởi PAQ8P, một mã nguồn mở Archiver nén dữ liệu mà là phiên bản P của chương trình PAQ8; có thể chứa một hoặc nhiều file hoặc thư mục trong một tài liệu nén duy nhất.

What is a PAQ8P file?

File archive created by PAQ8P, an open source data compression archiver that is the P version of the PAQ8 program; may contain one or more files or folders in a single compressed archive.

Cách mở .PAQ8P file

Để mở file .PAQ8P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAQ8P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAQ8P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAQ8P do người dùng đóng góp.

  • PAQ8P

Chuyển đổi file .PAQ8P

File .PAQ8P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *