PAT0 File

? Cách mở file .PAT0? Những phần mềm mở file .PAT0 và sửa file lỗi. Convert N/A PAT0 file sang định dạng khác.

.PAT0 File Extension

   
File name PAT0 File
File Type Wii Texture Pattern File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PAT0 là file gì?

PAT0 là Game Files - Wii Texture Pattern File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Pattern tập tin được sử dụng bởi Nintendo Wii trò chơi như Super Smash Bros Brawl và Mario Kart; chứa kết cấu mô hình tham chiếu bởi các trò chơi để tạo ra hình ảnh động; thường được tìm thấy bên trong một file .BRRES gói tài nguyên; tương tự như file .MDL0 và .PLT0.

What is a PAT0 file?

Pattern file used by Nintendo Wii games such as Super Smash Bros. Brawl and Mario Kart; contains texture patterns referenced by the game to create animations; often found within a .BRRES resource package file; similar to .MDL0 and .PLT0 files.

Cách mở .PAT0 file

Để mở file .PAT0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAT0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAT0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAT0 do người dùng đóng góp.

  • BrawlBox

Chuyển đổi file .PAT0

File .PAT0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *