PATCH File

? Cách mở file .PATCH? Những phần mềm mở file .PATCH và sửa file lỗi. Convert Text PATCH file sang định dạng khác.

.PATCH File Extension

   
File name PATCH File
File Type Patch File
Nhà phát triển Matt Mackall
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (70 Bình chọn)

File .PATCH là file gì?

PATCH là Developer Files - Patch File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Matt Mackall.

Tập tin được tạo ra bởi Mercurial, một công cụ phát triển quản lý kiểm soát; chứa những khác biệt giữa hai phiên bản khác nhau của cùng một văn bản hoặc tập tin nguồn; được sử dụng bởi các nhà phát triển đang làm cho những thay đổi với các phiên bản khác nhau của cùng một tập tin; cho phép cập nhật các tập tin văn bản cũ hơn để tập tin văn bản phiên bản mới hơn.

What is a PATCH file?

File created by Mercurial, a control management developer tool; contains the differences between two different versions of the same text or source file; used by developers that are making changes to different versions of the same file; enables updating of older text files to newer version text files.

Cách mở .PATCH file

Để mở file .PATCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PATCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PATCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PATCH do người dùng đóng góp.

  • Mercurial
  • Edge Code CC
  • Edge Code CC
  • Parallels Tools Center
  • Bluefish
  • SlickEdit
  • SlickEdit

Chuyển đổi file .PATCH

File .PATCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *