PATRAN.HRD File

? Cách mở file .PATRAN.HRD? Những phần mềm mở file .PATRAN.HRD và sửa file lỗi. Convert N/A PATRAN.HRD file sang định dạng khác.

.PATRAN.HRD File Extension

   
File name PATRAN.HRD File
File Type Patran Hardcopy File
Nhà phát triển MSC Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PATRAN.HRD là file gì?

PATRAN.HRD là Data Files - Patran Hardcopy File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MSC Software.

Hardcopy tạo ra bởi MSC PATRAN, một trước và sau khi chế biến hữu hạn Phân tích phần tử (FEA) ứng dụng; tập tin tạm thời được sử dụng bởi PATRAN như một bước trung gian để tạo một tập tin đầu ra cho một trình điều khiển cụ thể in; dịch thành một file .PLT thiết bị cụ thể để in.

What is a PATRAN.HRD file?

Hardcopy created by MSC Patran, a pre and post-processing Finite Element Analysis (FEA) application; temporary file used by Patran as an intermediate step for creating an output file for a specific print driver; translated into a device specific .PLT file in order to print.

Cách mở .PATRAN.HRD file

Để mở file .PATRAN.HRD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PATRAN.HRD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PATRAN.HRD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PATRAN.HRD do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .PATRAN.HRD

File .PATRAN.HRD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *