PBF File

? Cách mở file .PBF? Những phần mềm mở file .PBF và sửa file lỗi. Convert Binary PBF file sang định dạng khác.

.PBF File Extension

   
File name PBF File
File Type 1Paragon Backup File
Nhà phát triển Paragon Software Group
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (17 Bình chọn)

File .PBF là file gì?

PBF là Backup Files - 1Paragon Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Paragon Software Group.

lưu trữ sao lưu được tạo ra bởi một trong những sao lưu và phục hồi các ứng dụng Paragon của; lưu trữ tập tin sao lưu trong một định dạng độc quyền; có thể được duyệt trong phần mềm, cho phép người dùng khôi phục các file cá nhân hoặc một hệ thống tập tin tổng thể.

What is a PBF file?

Backup archive created by one of Paragon's backup and recovery applications; stores backup files in a proprietary format; can be browsed within the software, which enables users to restore individual files or a whole file system.

Cách mở .PBF file

Để mở file .PBF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBF do người dùng đóng góp.

  • Paragon System Backup
  • Paragon Backup & Recovery Suite
  • Paragon Backup & Recovery Suite
  • PotplayerBits
  • PowerBackup
  • ATLUS REAL
  • ATLUS REAL

Chuyển đổi file .PBF

File .PBF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *