PBG File

? Cách mở file .PBG? Những phần mềm mở file .PBG và sửa file lỗi. Convert XML PBG file sang định dạng khác.

.PBG File Extension

   
File name PBG File
File Type Pixel Bender Graph File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (13 Bình chọn)

File .PBG là file gì?

PBG là Developer Files - Pixel Bender Graph File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi Pixel Bender Toolkit, một chương trình dùng để tạo các bộ lọc xử lý ảnh cho các chương trình như Photoshop, Flash Player, và After Effects; chứa một đồ thị xử lý bao gồm nhiều hạt nhân Pixel Bender (bộ lọc hình ảnh); cho phép các nhà phát triển cho nhiều hạt nhân kết nối thành một đơn vị xử lý duy nhất.

What is a PBG file?

File created by Pixel Bender Toolkit, a program used for creating image manipulation filters for programs such as Photoshop, Flash Player, and After Effects; contains a processing graph that includes multiple Pixel Bender kernels (image filters); allows developers to connect multiple kernels into a single processing unit.

Cách mở .PBG file

Để mở file .PBG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBG do người dùng đóng góp.

  • Adobe Pixel Bender Toolkit
  • pixel_bender_toolkit
  • pixel_bender_toolkit
  • AdobeR Pixel BenderR Toolkit

Chuyển đổi file .PBG

File .PBG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *