PBJ File

? Cách mở file .PBJ? Những phần mềm mở file .PBJ và sửa file lỗi. Convert Binary PBJ file sang định dạng khác.

.PBJ File Extension

   
File name PBJ File
File Type 1Pixel Bender Bytecode File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PBJ là file gì?

PBJ là Developer Files - 1Pixel Bender Bytecode File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin bộ lọc hình ảnh được tạo ra bởi Pixel Bender Toolkit, một ứng dụng được sử dụng để tạo các bộ lọc hình ảnh tùy chỉnh cho các ứng dụng Flash, Photoshop, và các sản phẩm khác của Adobe; chứa mã byte (mã nhị phân thực thi) mà đã được biên soạn từ một tập tin .PBK; sử dụng để thực hiện các thao tác hình ảnh như làm mờ, pixelations, mất dần, và twirls.

What is a PBJ file?

Image filter file created by Pixel Bender Toolkit, an application used for creating custom image filters for Flash applications, Photoshop, and other Adobe products; contains byte code (executable binary code) that has been compiled from a .PBK file; used for performing image manipulations such as blurs, pixelations, fades, and twirls.

Cách mở .PBJ file

Để mở file .PBJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBJ do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Player
  • Adobe Pixel Bender Toolkit
  • Adobe Pixel Bender Toolkit

Chuyển đổi file .PBJ

File .PBJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *