PBK File

? Cách mở file .PBK? Những phần mềm mở file .PBK và sửa file lỗi. Convert Binary PBK file sang định dạng khác.

.PBK File Extension

   
File name PBK File
File Type 1Dial-Up Phone Book File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .PBK là file gì?

PBK là Data Files - 1Dial-Up Phone Book File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi các tiện ích Network Connections trong Microsoft Windows, cũng được gọi là Remote Access danh bạ; cửa hàng lưu cài đặt kết nối dial-up, trong đó bao gồm số điện thoại, thông tin đăng nhập và mật khẩu; có thể lưu dữ liệu cho nhiều kết nối.

What is a PBK file?

Data file used by the Network Connections utility in Microsoft Windows, which is also referred to as the Remote Access Phonebook; stores saved dial-up connection settings, which include phone numbers, logins, and passwords; can save data for multiple connections.

Cách mở .PBK file

Để mở file .PBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBK do người dùng đóng góp.

  • Adobe Pixel Bender Toolkit
  • pixel_bender_toolkit
  • pixel_bender_toolkit
  • AdobeR Pixel BenderR Toolkit
  • UMEContent Manager
  • SQL Navigator for Oracle
  • SQL Navigator for Oracle

Chuyển đổi file .PBK

File .PBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *