PBM File

? Cách mở file .PBM? Những phần mềm mở file .PBM và sửa file lỗi. Convert N/A PBM file sang định dạng khác.

.PBM File Extension

   
File name PBM File
File Type Portable Bitmap Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (10 Bình chọn)

File .PBM là file gì?

PBM là Raster Image Files - Portable Bitmap Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

1-bit hình ảnh màu đen và trắng; định dạng trong định dạng văn bản; định dạng hình ảnh raster cơ bản, trong đó mỗi điểm ảnh được biểu diễn bởi một byte có chứa 1 hoặc 0; 1 đại diện cho màu đen và 0 đại diện cho pixel trắng.

What is a PBM file?

1-bit black and white image; formatted in text format; basic raster image format in which each pixel is represented by a byte that contains a 1 or 0; 1 represents black and 0 represents white pixels.

Cách mở .PBM file

Để mở file .PBM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBM do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • IrfanView
  • IrfanView
  • ImageMagick
  • Pixillion Image Converter
  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop CC

Chuyển đổi file .PBM

File .PBM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *