PBN File

? Cách mở file .PBN? Những phần mềm mở file .PBN và sửa file lỗi. Convert Text PBN file sang định dạng khác.

.PBN File Extension

   
File name PBN File
File Type Portable Bridge Notation File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.4 ★ (8 Bình chọn)

File .PBN là file gì?

PBN là Game Files - Portable Bridge Notation File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Trò chơi tập tin được tạo ra trong Cầu Notation (PBN) định dạng Portable, một định dạng chuẩn được sử dụng để lưu trữ dữ liệu cho các trò chơi thẻ Cầu; có thể lưu các kết quả của một trò chơi cũng như xác định quy tắc cho giao dịch, đấu thầu, chơi, và giảng dạy; cho phép dữ liệu từ một cây cầu trò chơi được sử dụng trong trò chơi khác.

What is a PBN file?

Game file created in the Portable Bridge Notation (PBN) format, a standard format used for storing data for the card game Bridge; can save the results of a game as well as specify rules for dealing, bidding, playing, and teaching; allows data from one bridge game to be used in another game.

Cách mở .PBN file

Để mở file .PBN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBN do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • EasyBridge
  • EasyBridge
  • WBridge5
  • RoboBridge
  • BridgeVu
  • BridgeVu

Chuyển đổi file .PBN

File .PBN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *