PBO File

PBO là Game Files - Packed Bohemia Object, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bohemia Interactive.

.PBO File Extension

   
File name PBO File
File Type Packed Bohemia Object
Nhà phát triển Bohemia Interactive
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (18 Bình chọn)

File .PBO là file gì?

PBO là Game Files - Packed Bohemia Object, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bohemia Interactive.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi một số trò chơi Bohemia Interactive; có thể chứa dữ liệu sứ mệnh, chiến dịch hoặc add-ons; lưu lại dưới dạng một gói bao gồm nhiều file.

What is a PBO file?

Data file used by several Bohemia Interactive games; may contain mission data, campaigns, or add-ons; saved as a package that includes multiple files.

Phần mềm mở file .PBO

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBO do filegi.com tổng hợp.

  • ArmA Tools
  • Arma Pbo View
  • Arma Pbo View
  • Bohemia Interactive ArmA: Armed Assault
  • Bohemia Interactive ArmA 2
  • Bohemia Interactive ArmA 3
  • Bohemia Interactive ArmA 3

Chuyển đổi file .PBO

           

File .PBO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *