PBO File

? Cách mở file .PBO? Những phần mềm mở file .PBO và sửa file lỗi. Convert N/A PBO file sang định dạng khác.

.PBO File Extension

   
File name PBO File
File Type Packed Bohemia Object
Nhà phát triển Bohemia Interactive
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (18 Bình chọn)

File .PBO là file gì?

PBO là Game Files - Packed Bohemia Object, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bohemia Interactive.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi một số trò chơi Bohemia Interactive; có thể chứa dữ liệu sứ mệnh, chiến dịch hoặc add-ons; lưu lại dưới dạng một gói bao gồm nhiều file.

What is a PBO file?

Data file used by several Bohemia Interactive games; may contain mission data, campaigns, or add-ons; saved as a package that includes multiple files.

Cách mở .PBO file

Để mở file .PBO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBO do người dùng đóng góp.

  • ArmA Tools
  • Arma Pbo View
  • Arma Pbo View
  • Bohemia Interactive ArmA: Armed Assault
  • Bohemia Interactive ArmA 2
  • Bohemia Interactive ArmA 3
  • Bohemia Interactive ArmA 3

Chuyển đổi file .PBO

File .PBO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *