ROTEST File

? Cách mở file .ROTEST? Những phần mềm mở file .ROTEST và sửa file lỗi. Convert N/A ROTEST file sang định dạng khác.

.ROTEST File Extension

   
File name ROTEST File
File Type RemObjects SDK Test File
Nhà phát triển RemObjects
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ROTEST là file gì?

ROTEST là Developer Files - RemObjects SDK Test File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RemObjects.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bằng cách sử dụng RemObjects SDK, một khuôn khổ Remoting sử dụng để xây dựng các ứng dụng mạng dữ liệu-driven; chứa các tùy chọn để thử nghiệm một dịch vụ RemObjects; được sử dụng bởi dịch vụ Tester, một RemObjects SDK tiện ích cho các ứng dụng thử nghiệm căng thẳng.

What is a ROTEST file?

Developer file created using the RemObjects SDK, a remoting framework used for building networked data-driven applications; contains settings for testing a RemObjects service; used by Service Tester, a RemObjects SDK utility for stress testing applications.

Cách mở .ROTEST file

Để mở file .ROTEST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ROTEST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ROTEST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ROTEST do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ROTEST

File .ROTEST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *