ROT File

? Cách mở file .ROT? Những phần mềm mở file .ROT và sửa file lỗi. Convert N/A ROT file sang định dạng khác.

.ROT File Extension

   
File name ROT File
File Type Homeworld 2 Graphics File
Nhà phát triển Sierra Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ROT là file gì?

ROT là Game Files - Homeworld 2 Graphics File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sierra Entertainment.

Graphics File được sử dụng bởi Homeworld 2, một thời gian thực chiến lược không gian trò chơi dựa trên; có thể được sử dụng để biểu tượng cửa hàng, 3D texture, và đồ họa khác trong trò chơi; có thể bao gồm nhiều hình ảnh trong một file duy nhất.

What is a ROT file?

Graphics file used by Homeworld 2, a space-based real-time strategy game; may be used to store icons, 3D textures, and other graphics within the game; can include multiple images in a single file.

Cách mở .ROT file

Để mở file .ROT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ROT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ROT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ROT do người dùng đóng góp.

  • Sierra Homeworld 2
  • geoviewer
  • geoviewer
  • TruTops GeoViewer
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ROT

File .ROT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *