PBPROJ File

PBPROJ là Developer Files - Project Builder Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

.PBPROJ File Extension

   
File name PBPROJ File
File Type Project Builder Project
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PBPROJ là file gì?

PBPROJ là Developer Files - Project Builder Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

hồ sơ dự án phát triển tạo ra với dự án Builder, một IDE ban đầu được phát triển bởi NeXT nhưng sau đó mở rộng của Apple để phát triển các ứng dụng Mac OS X; sử dụng như một định dạng cũ và không tương thích với IDE phát triển phần mềm tiếp theo của Apple, Xcode.

What is a PBPROJ file?

Development project file created with Project Builder, an IDE originally developed by NeXT but then expanded by Apple for developing Mac OS X applications; used as an older format and is not compatible with Apple's subsequent software development IDE, Xcode.

Phần mềm mở file .PBPROJ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBPROJ do filegi.com tổng hợp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .PBPROJ

           

File .PBPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *