PBW File

? Cách mở file .PBW? Những phần mềm mở file .PBW và sửa file lỗi. Convert N/A PBW file sang định dạng khác.

.PBW File Extension

   
File name PBW File
File Type Pebble Watchface File
Nhà phát triển Pebble Technology
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PBW là file gì?

PBW là Data Files - Pebble Watchface File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pebble Technology.

tập tin Một PBW là một ứng dụng được sử dụng bởi Pebble smartwatches có thể kết nối với điện thoại Android và iOS. Nó chứa một ứng dụng hoặc watchface, trong đó bao gồm các thông tin cấu hình, chẳng hạn như tên, ngôn ngữ, phông chữ, biểu tượng, và chức năng của ứng dụng hoặc watchface. file PBW thường được sử dụng cho watchfaces tùy chỉnh, bản đồ GPS, trò chơi, báo động, tiện ích tự động hóa nhà, trackers tâm trạng, và các ứng dụng thông báo thể thao.

What is a PBW file?

A PBW file is an app used by Pebble smartwatches that can connect to Android and iOS phones. It contains an app or watchface, which includes configuration information, such as the name, language, fonts, icons, and functions of the app or watchface. PBW files are typically used for customized watchfaces, GPS maps, games, alarms, home automation utilities, mood trackers, and sports notification apps.

Cách mở .PBW file

Để mở file .PBW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBW do người dùng đóng góp.

  • Gadgetbridge
  • PowerBuilder
  • PowerBuilder
  • Paul Bunyan
  • Platform Builder

Chuyển đổi file .PBW

File .PBW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *