PBX5SCRIPT File

? Cách mở file .PBX5SCRIPT? Những phần mềm mở file .PBX5SCRIPT và sửa file lỗi. Convert Binary PBX5SCRIPT file sang định dạng khác.

.PBX5SCRIPT File Extension

   
File name PBX5SCRIPT File
File Type Personal Backup Script
Nhà phát triển Intego
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .PBX5SCRIPT là file gì?

PBX5SCRIPT là Backup Files - Personal Backup Script, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intego.

Nộp được tạo ra bởi sao lưu cá nhân, một chương trình được sử dụng để tạo ra các bản sao lưu trên Mac; định nghĩa những gì dữ liệu sẽ được sao lưu và có thể được chạy theo định kỳ theo một lịch trình trong sao lưu cá nhân; sử dụng để lưu và tải công việc sao lưu và có thể được mở để chạy công việc.

What is a PBX5SCRIPT file?

File created by Personal Backup, a program used for creating backups on the Mac; defines what data will be backed up and can be run periodically on a schedule in Personal Backup; used for saving and loading backup jobs and can be opened to run the job.

Cách mở .PBX5SCRIPT file

Để mở file .PBX5SCRIPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBX5SCRIPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBX5SCRIPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBX5SCRIPT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PBX5SCRIPT

File .PBX5SCRIPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *