PBXBTREE File

? Cách mở file .PBXBTREE? Những phần mềm mở file .PBXBTREE và sửa file lỗi. Convert Binary PBXBTREE file sang định dạng khác.

.PBXBTREE File Extension

   
File name PBXBTREE File
File Type Xcode Auto-Complete File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PBXBTREE là file gì?

PBXBTREE là Developer Files - Xcode Auto-Complete File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Tập tin được tạo ra bởi Xcode, một công cụ phát triển phần mềm dành cho Mac OS X; chứa tham chiếu đến các chức năng, các giao thức, nhập khẩu và các dữ liệu khác; sử dụng cho mã gián tiếp và tự động hoàn thành phần bởi CodeSense Xcode của.

What is a PBXBTREE file?

File created by Xcode, a software development tool for Mac OS X; contains references to functions, protocols, imports, and other data; used for code hinting and autocompletion by Xcode's CodeSense component.

Cách mở .PBXBTREE file

Để mở file .PBXBTREE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBXBTREE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBXBTREE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBXBTREE do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .PBXBTREE

File .PBXBTREE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *