RPGSAVE File

? Cách mở file .RPGSAVE? Những phần mềm mở file .RPGSAVE và sửa file lỗi. Convert N/A RPGSAVE file sang định dạng khác.

.RPGSAVE File Extension

   
File name RPGSAVE File
File Type RPG Maker MV Save File
Nhà phát triển Enterbrain
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .RPGSAVE là file gì?

RPGSAVE là Game Files - RPG Maker MV Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Enterbrain.

Hồ RPGSAVE chứa tiết kiệm thông tin cho một trò chơi được tạo ra bởi RPG Maker MV, một chương trình dùng để tạo trò chơi nhập vai (RPG). Nó lưu trữ trò chơi tiết kiệm thông tin ở định dạng JSON, trong đó bao gồm tuổi nhân vật, tháng và năm, và các mặt hàng thu thập, vũ khí và áo giáp.

What is a RPGSAVE file?

An RPGSAVE file contains save information for a game created by RPG Maker MV, a program used to create role-playing games (RPG). It stores game save information in JSON format, which includes the character age, the month and year, and collected items, weapons, and armor.

Cách mở .RPGSAVE file

Để mở file .RPGSAVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPGSAVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPGSAVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPGSAVE do người dùng đóng góp.

  • Online Save Editor

Chuyển đổi file .RPGSAVE

File .RPGSAVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *