RPGPROJECT File

? Cách mở file .RPGPROJECT? Những phần mềm mở file .RPGPROJECT và sửa file lỗi. Convert N/A RPGPROJECT file sang định dạng khác.

.RPGPROJECT File Extension

   
File name RPGPROJECT File
File Type RPG Maker MV Project
Nhà phát triển Enterbrain
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.9 ★ (7 Bình chọn)

File .RPGPROJECT là file gì?

RPGPROJECT là Game Files - RPG Maker MV Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Enterbrain.

Hồ RPGPROJECT là một dự án trò chơi được tạo ra bởi RPG Maker MV, một chương trình dùng để tạo trò chơi nhập vai (RPG). Nó chứa dữ liệu dự án cho một trò chơi, trong đó bao gồm bản đồ, sprites nhân vật, âm thanh chơi trong trò chơi, và đồ họa khác.

What is a RPGPROJECT file?

An RPGPROJECT file is a game project created by RPG Maker MV, a program used to create role-playing games (RPG). It contains project data for a game, which includes maps, character sprites, audio played during gameplay, and other graphics.

Cách mở .RPGPROJECT file

Để mở file .RPGPROJECT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPGPROJECT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPGPROJECT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPGPROJECT do người dùng đóng góp.

  • RPG Maker MV

Chuyển đổi file .RPGPROJECT

File .RPGPROJECT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *