PBXPROJ File

? Cách mở file .PBXPROJ? Những phần mềm mở file .PBXPROJ và sửa file lỗi. Convert Text PBXPROJ file sang định dạng khác.

.PBXPROJ File Extension

   
File name PBXPROJ File
File Type Xcode Project Data File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (11 Bình chọn)

File .PBXPROJ là file gì?

PBXPROJ là Developer Files - Xcode Project Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Xcode, một ứng dụng phát triển dành cho Mac OS X; lưu dữ liệu của dự án như danh sách các mã số và tài nguyên file nguồn và xây dựng tài sản; cũng lưu các dữ liệu Group, đơn vị tổ chức các tập tin tài nguyên trong một hệ thống phân cấp thư mục ảo.

What is a PBXPROJ file?

Data file created by Xcode, a development application for Mac OS X; saves project data such as the list of source code and resource files and the build properties; also saves the Group data, which organizes the resource files in a virtual folder hierarchy.

Cách mở .PBXPROJ file

Để mở file .PBXPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBXPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBXPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBXPROJ do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .PBXPROJ

File .PBXPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *