PBXPROJ File

PBXPROJ là Developer Files - Xcode Project Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

.PBXPROJ File Extension

   
File name PBXPROJ File
File Type Xcode Project Data File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (11 Bình chọn)

File .PBXPROJ là file gì?

PBXPROJ là Developer Files - Xcode Project Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Xcode, một ứng dụng phát triển dành cho Mac OS X; lưu dữ liệu của dự án như danh sách các mã số và tài nguyên file nguồn và xây dựng tài sản; cũng lưu các dữ liệu Group, đơn vị tổ chức các tập tin tài nguyên trong một hệ thống phân cấp thư mục ảo.

What is a PBXPROJ file?

Data file created by Xcode, a development application for Mac OS X; saves project data such as the list of source code and resource files and the build properties; also saves the Group data, which organizes the resource files in a virtual folder hierarchy.

Phần mềm mở file .PBXPROJ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBXPROJ do filegi.com tổng hợp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .PBXPROJ

           

File .PBXPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *