PBXSCRIPT File

? Cách mở file .PBXSCRIPT? Những phần mềm mở file .PBXSCRIPT và sửa file lỗi. Convert N/A PBXSCRIPT file sang định dạng khác.

.PBXSCRIPT File Extension

   
File name PBXSCRIPT File
File Type Personal Backup Script
Nhà phát triển Intego
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PBXSCRIPT là file gì?

PBXSCRIPT là Backup Files - Personal Backup Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intego.

Tập tin được tạo ra bởi sao lưu cá nhân, một chương trình được sử dụng để tạo ra hệ thống và người sử dụng sao lưu; cửa hàng tiêu chuẩn mà xác định những dữ liệu sẽ được sao lưu; có thể được hoạch định để chạy theo định kỳ trong sao lưu cá nhân; sử dụng để lưu và tải công việc sao lưu.

What is a PBXSCRIPT file?

File created by Personal Backup, a program used for creating system and user backups; stores criteria that specify what data will be backed up; can be scheduled to run periodically in Personal Backup; used for saving and loading backup jobs.

Cách mở .PBXSCRIPT file

Để mở file .PBXSCRIPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBXSCRIPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBXSCRIPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBXSCRIPT do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .PBXSCRIPT

File .PBXSCRIPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *