PBXUSER File

? Cách mở file .PBXUSER? Những phần mềm mở file .PBXUSER và sửa file lỗi. Convert Text PBXUSER file sang định dạng khác.

.PBXUSER File Extension

   
File name PBXUSER File
File Type Xcode Project User Data File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PBXUSER là file gì?

PBXUSER là Developer Files - Xcode Project User Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

Tập tin được tạo ra bởi Xcode, một ứng dụng phát triển phần mềm dành cho Mac OS X; lưu các thiết lập người dùng cho dự án phát triển, bao gồm cả các tập tin hiện mở, cài đặt cửa sổ, xây dựng sở thích, thư mục dự án, và nhiều tài sản trở lên; được sử dụng để ghi nhớ thiết lập địa phương.

What is a PBXUSER file?

File created by Xcode, a software development application for Mac OS X; saves user settings for the development project, including the currently-opened files, window settings, build preferences, project directories, and many more properties; used for remembering local settings.

Cách mở .PBXUSER file

Để mở file .PBXUSER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBXUSER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBXUSER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBXUSER do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .PBXUSER

File .PBXUSER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *