PC File

? Cách mở file .PC? Những phần mềm mở file .PC và sửa file lỗi. Convert N/A PC file sang định dạng khác.

.PC File Extension

   
File name PC File
File Type 1Personal Composer File
Nhà phát triển Personal Composer
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (10 Bình chọn)

File .PC là file gì?

PC là Data Files - 1Personal Composer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Personal Composer.

Điểm Musical tạo ra với Composer cá nhân, một ký hiệu âm nhạc, MIDI, trình tự, và xuất bản chương trình; có thể được tạo ra bằng cách sử dụng giao diện phần mềm hoặc ghi lại từ một công cụ MIDI.

What is a PC file?

Musical Score created with Personal Composer, a music notation, MIDI, sequencing, and publishing program; can be created using the software interface or recorded from a MIDI instrument.

Cách mở .PC file

Để mở file .PC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PC do người dùng đóng góp.

  • Personal Composer
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Print Artist
  • Personal Composer
  • Personal Composer

Chuyển đổi file .PC

File .PC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *