PCV File

? Cách mở file .PCV? Những phần mềm mở file .PCV và sửa file lỗi. Convert Zip PCV file sang định dạng khác.

.PCV File Extension

   
File name PCV File
File Type MozBackup Profile Backup
Nhà phát triển MozBackup
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.7 ★ (9 Bình chọn)

File .PCV là file gì?

PCV là Compressed Files - MozBackup Profile Backup, dưới định dạng Zip được phát triển bởi MozBackup.

tập tin sao lưu crated bởi MozBackup, một tiện ích miễn phí được sử dụng để sao lưu và khôi phục lại hồ sơ người dùng cho Mozilla Thunderbird, Firefox, Mozilla Suite, và Netscape; lưu trong một định dạng ZIP nén và chứa bookmark, email, danh bạ và dữ liệu hồ sơ khác.

What is a PCV file?

Backup file crated by MozBackup, a free utility used for backing up and restoring user profiles for Mozilla Thunderbird, Firefox, Mozilla Suite, and Netscape; saved in a compressed .ZIP format and contains bookmarks, email messages, contacts, and other profile data.

Cách mở .PCV file

Để mở file .PCV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PCV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PCV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PCV do người dùng đóng góp.

  • Corel WinZip 24
  • MozBackup
  • MozBackup
  • MozBackup
  • Move Me

Chuyển đổi file .PCV

File .PCV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *